13.09.2019 - Piątek

category
18:00

Meldowanie w bazach

kolacja indywidualnie

category
21:00

Apel Jasnogórski

Klasztor Jasna Góra

category
21:45

Ognisko na Jasnogórskich Błoniach "Czas jest darem"

category
21:45

Wyjazd do Olsztyna, zbiórka przy Pomniku prymasa Wyszyńskiego

(możliwość rejestracji dla uczestników Wędrówki Olsztyn – Jasna Góra)
Ognisko – Rozmowy
Nocleg w ośrodku Caritas „Święta Puszcza” 
TYLKO INSTRUKTORZY

14.09.2019 - Sobota

category
06:00

Wyjazd porannej grupy na Wędrówkę Olsztyn - Jasna Góra

Dojazd do Olsztyna komunikacją miejską (WĘDROWNICY)

category

Ścieżka Olsztyn-Jasna Góra

Msza Święta o wschodzie słońca z relikwiami bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
Śniadanie 
Wymarsz na trasę pieszego pielgrzymowania
category
07:00

Godzinki do NMP - na dzień dobry dla chętnych

baza namiotowa

category
07:30

Pobudka w bazach

Toaleta / śniadanie / apel w bazach

category
09:00

Msza Święta

Dolina Miłosierdzia

category
10:00

Pamiątkowe zdjęcie uczestników pielgrzymki

Brama Lubomirskich przed klasztorem

category
11:00

Rozpoczęcie gry miejskiej "Znajdź czas dla Maryi!”

organizuje: V Beskidzka Drużyna Harcerek „Bukowina”

category
11:00

Czas dla drużyn wędrowniczych, zwiedzanie Jasnej Góry, wystawa multimedialna "Śladami Jezusa"

„Śladami Jezusa” – multimedialna wystawa na Jasnej Górze

Dla wędrowniczek i wędrowników nie biorących udziału w wędrówce

category
11:00

Dyskusja instruktorska "30 zadań na 30 lecie ZHR" - zaprasza Krąg Stefana Frelichowskiego KSF

Sala Różańcowa na Jasnej Górze. Program spotkania w poniższym linku

Zaproszenie na Dyskusję Instruktorską – Krąg Stefana Frelichowskiego KSF

Dla Instruktorów nie biorących udziału w wędrówce

category
14:00

Obiad

Baza namiotowa

category
16:00

Ścieżka Olsztyn-Jasna Góra: dotarcie na Apel i wspólne wejście na Jasną Górę

category
16:00

Uroczysty Apel Pielgrzymki

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (pl. Wł. Biegańskiego)

category
16:30

Wejście Alejami NMP na Jasną Górę

category
16:45

Zawierzenie w Kaplicy Cudownego Obrazu

category
17:30

Gawęda Przewodniczącego dla Instruktorów i Wędrowników

Sala Rycerska

category
17:45

Koncert plenerowy - Zespół "Sąsiedzi +"

Dolina Miłosierdzia

category
19:00

Kolacja

Baza Namiotowa – plener

category
21:00

Apel Jasnogórski

category
21:45

Czuwanie w Bazylice Jasnogórskiej

potrwa do północy, w trakcie czuwania okazja do spowiedzi św.

15.09.2019 - Niedziela

category
07:00

Godzinki do NMP - na dzień dobry dla chętnych

baza namiotowa

category
07:30

Pobudka w bazach

Toaleta / śniadanie / wykwaterowanie

category
10:00

Apel Kończący pielgrzymkę

Pomnik Kardynała Wyszyńskiego

category
11:00

Msza Święta z kombatantami AK

w bazylice