Przejdź do treści

XLI Harcerska Pielgrzymka
na Jasną Górę

Druhno, druhu!

Na pewno niejednokrotnie śpiewaliście hymn Te Deum.  Jego ludowe tłumaczenie na stałe wpisuje się w polską tradycję już od czasów średniowiecza. I choć wiele tam pięknych wersów i każdym można by się zachwycić i traktować go jak swoisty akt strzelisty, my chcemy w tym roku pochylić się nad przedostatnim: TOBIE PANIE ZAUFAŁEM. Z tymi słowami idziemy na Jasną Górę, by budować ufność wobec swoich bliskich, przyjaciół z harcerstwa, Boga i Królowej Polski. Chcemy uczyć się obdarzać zaufaniem i przyjmować je. Chcemy być ludźmi, którzy zaufali Bogu i Maryi, i dzielą się tym z innymi. Chcemy być Zaufanymi Królowej Polski. Chcemy rozumieć, jak ważną rolę w dzisiejszym świecie odgrywa ufność. Mamy nadzieję, że będziemy wzrastać w tym razem na 41. Pielgrzymce ZHR-u na Jasną Górę. Zapraszam każdą i każdego z Was do Częstochowy. Weźcie swoje patrole, zastępy, drużyny, ZZ-y, kadry, wybierzcie odpowiednią ścieżkę i zaufajcie, że będzie kroczyć nią nie tylko tłum wspaniałych harcerek i harcerzy, ale przede wszystkim: Bóg. Do zobaczenia 8 września! Ufam, że się spotkamy.

Komendant Pielgrzymki

pwd. Łukasz Włoch HR

1427

UCZESTNIKÓW 40. PIELGRZYMKI