40. Jubileuszowa Harcerska Pielgrzymka
na Jasną Górę

916

UCZESTNIKÓW XXXIX PIELGRZYMKI